top of page

איזי בן 70 

הם התחילו שניהם, אהבו ויצרו אתכן
ובמשך שנים הייתם חמשתכם.
חוויתם חוויות חמשתכם, רבתם,
צחקתם, התרגשתם. רק חמשתכם.
זה היה פעם. לפני שצמחו עוד ענפים ועלים ופרחים בעץ שלכם.
ובין החיים לחיים עצמם, למי יש רגע לעצור ולהיות שוב חמשתכם?
איזה מזל שעצרנו לרגע. רק לרגע.
קליק.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page