1/1

עדי בן 70

ההכנות לצילומים האלו הכניסו אוויר לבית של עדי. הביחד של כולם שם לחגיגה משפחתית הכניסו הרבה שמחה לבית של עדי.
הצילומים והאלבום הכניסו רגעים מתועדים שישארו תמיד תמיד בלב של עדי. 
ושלי. 

  • Facebook
  • Instagram

© 2014 Adi Lamm Photography

050-7701221