1/1

פאי בת 89

5 נשים, 
4 דורות, 
3 אימהות, 
2 ילדות, 
1 צלמת .
איזו זכות זו לתעד. 

  • Facebook
  • Instagram

© 2014 Adi Lamm Photography

050-7701221